Inscripcions CB La Selva

Per fer la inscripció heu d’emplenar el qüestionari en línia. Us farem arribar un document imprès amb les dades i, si escau, el full de pagaments bancaris, que haureu de signar i retornar al club.

ATENCIÓ: Ja no hi ha places disponibles a escola de bàsquet. Per a nous jugadors/es a equips federats, pregunteu primer a direcció esportiva (de.cblaselva@gmail.com)


Horaris d’entrenament

Consulteu els horaris d’entrenament a la pàgina de l’Escola de bàsquet i a la pàgina dels equips federats.

Revisió mèdica

Els jugadors i jugadores d’equips federats han de passar una revisió mèdica cada dos anys. Properament us contactarem sobre com fer-la.

Quotes

Les quotes (pendents de validar per l’assemblea) són les següents:

  • Escola de bàsquet – pagament únic 380€
  • Escola de bàsquet – pagaments trimestrals (140€ x 3 = 420€)
  • Equips federats – pagament únic 495€
  • Equips federats – pagaments trimestrals (180€ x 3 = 540€)
  • Equip sènior – pagament únic (300€)

Davant qualsevol dubte, escriu-nos a de.cblaselva@gmail.com