Matinals de bàsquet

Les matinals de bàsquet són unes jornades d’aprenentatge i aprofundiment en el bàsquet, complementades per altres activitats com ara anar a la piscina d’estiu.

Edició 2023: del 3 al 7 de juliol i del 10 al 14 de juliol (de 9 a 13h)

1 setmana 60€, 2 setmanes 100€