Matinals de bàsquet

Les matinals de bàsquet són unes jornades d’aprenentatge i aprofundiment en el bàsquet, complementades per altres activitats com ara anar a la piscina d’estiu.

Es fan durant el mes de juliol, en aquelles setmanes on no hi ha Campus al Collell. L’horari habitual és de 10 a 14, oferint la possibilitat de començar a les 9 si us fa falta.