Matinals de bàsquet

Les matinals de bàsquet són unes jornades d’aprenentatge i aprofundiment en el bàsquet, complementades per altres activitats com ara anar a la piscina d’estiu.

Edició 2024

  • Nascuts/des entre 2009 i 2019
  • 1 setmana 60€, 2 setmanes 100€
  • Setmana 1: 1 a 5 de juliol / Setmana 2: 8 a 12 de juliol
  • Horari: de 9 a 13