Junta

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament. Consta d’un mínim de cinc membres, l’elecció dels quals s’ha de realitzar per un període de quatre anys. (Article 9, estatuts del Club)

Membres actuals

  • Presidència: Genís Vandellòs
  • Vicepresidència: Joan Milà
  • Secretari: Toni Martínez Ballesté
  • Tresoreria: Mayte García
  • Vocal: Josep Maria Rams
  • Vocal: Francesc Rodríguez
  • Vocal: Txema Jiménez
  • Vocal honorífic: Miquel-Àngel Prats